forbot
  • GLINKACE LLC (Glinkas, OOO)
Quầy trưng bày
Than gỗ
Than gỗ
Than gỗ
Than gỗ
Than gỗ
Than gỗ
Bánh nhiên liệu
Bánh nhiên liệu
2800.00 UAH
Bánh nhiên liệu
Bánh nhiên liệu
2600.00 UAH
Viên thỏi nhiên liệu
Viên thỏi nhiên liệu
2500.00 UAH
Than gỗ
Than gỗ
Than gỗ
Than gỗ
Than gỗ
Than gỗ
Bánh nhiên liệu
Bánh nhiên liệu
Bánh nhiên liệu
Bánh nhiên liệu
Viên thỏi nhiên liệu
Viên thỏi nhiên liệu
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Viên thỏi nhiên liệu
Check availability
Nhóm: Viên thỏi nhiên liệu
Viên thỏi nhiên liệu
Check availability
Nhóm: Viên thỏi nhiên liệu
Угольный брикет Пини-Кей
Check availability
Изготавливается путем пиролиза брикетов Пини Кей. В производстве используется высококачественное сырье. Уголь полностью отвечает требованию государственного стандарта ГОСТ 7657-84. Есть возможность оплаты частями.      
Nhóm:  Than bánh từ than đá
Than gỗ
Check availability
Nhóm: Than gỗ
Bánh nhiên liệu
Check availability
Nhóm: Bánh nhiên liệu
Than gỗ
Check availability
Nhóm: Than gỗ
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kiev region,  Vyshgorod,  BC Karat

Thủ trưởng

Yuliya Babitskaya

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty GLINKACE LLC (Glinkas, OOO). Tất cả thông tin về GLINKACE LLC (Glinkas, OOO) tại Vyshgorod (Ukraina).